Yayınlar

TÜRKİYE'DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLER: TESPİTLER VE ÖNLEMLER 2019

Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler adlı bu çalışma, ülkemiz gündeminde önemli yer tutan geçici koruma altındaki Suriyeliler konusunda geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı hedefleyen bir yayın olarak planlanmıştır.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın (WALD) ev sahipliğinde farklı üniversitelerden akademisyenlerin görüşlerini yansıtan bu derleme hem akademik hem de çok farklı alanlardan kişi ve kurumların yararlanabileceği bir nitelik taşımaktadır.

Makalelerde mükerrer bilgilerden kaçınmak amacıyla yazarların çalışma alanları sınırlanmaya çalışılmış ve uluslararası uygulamalardan da yararlanılarak teorik ve pratik konulara yer verilmiştir.