Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu (kısaca Koordinasyon Platformu) 21 Aralık 2017 tarihinde UNHCR ve partneri Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) girişiminde İstanbul’da gerçekleştirilen ilk Çalıştay ile kurulmuş ve 16 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen ikinci Çalıştay sonucunda yayınlanan deklarasyon ile mülteciler alanında sunulan sosyal uyum ve sosyal koruma hizmetlerinin yerel yönetimler arasında daha koordineli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çerçeve ilkelerini belirlemiştir.  

Yerel yönetimlerin ve yerel yönetim birliklerinin üyesi ve yürütücüsü olabildiği Koordinasyon Platformu, mülteciler alanında etkin iş birlikleri kurulması için yerel yönetimlerin hem kendi aralarında hem de uluslararası kuruluşlarla kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı konusunda iyi uygulama örneklerini ortaya koyabilecekleri bir alan sağlamaktadır.

2021 yılının Şubat ayında gerçekleşen 4. Koordinasyon Platformu toplantımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Platformun hem üyeleri hem de yürütücüleri arasına katılmıştır. Aynı toplantıda, 2018 yılından itibaren oluşan gelişmeler, yerel yönetimlerin bu alandaki görünürlüklerinin ve çalışmalarının artması ve yeni ortak talep ve ihtiyaçların oluşması gibi etmenler dile getirilmiş ve İstanbul Deklarasyonu’nun güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Buna istinaden, 2021 yılının Ağustos ayında düzenlenen İstanbul Deklarasyonu Çalıştayı’nda Deklarasyon yerel yönetimlerin önemli görüş ve katkılarıyla güncellenmiştir.

KURULUŞ

2017 yılında UNHCR ve partneri Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) öncülüğünde kurulan bu platform, üyelerinin (yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri) yürütücüsü olduğu aktif bir koordinasyon mekanizması olmak için her sene düzenli bir araya gelmektedir.