Yayınlar

BÖLGESEL MÜLTECİ VE DAYANIKLILIK PLANI (3RP) İLERLEME RAPORU 2020/2021

Bölgesel Mülteci Ve Dayanıklılık Planı (3RP) İlerleme Raporu 2020/2021

Mevcut Durum

İhtiyaçlar

Müdahale

Kalıcı Çözümler Stratejisi

Sosyal Bütünleşme ve Uyum

Sosyal Koruma

Ortaklık ve Koordinasyon

Hesap Verebilirlik Çerçevesi

Koruma Sektörü Müdahalesi

Gıda Güvencesi ve Tarım Sektörü Müdahalesi

Eğitim Sektörü Müdahalesi

Sağlık Sektörü Müdahalesi

Temel İhtiyaçlar Sektörü Müdahalesi

Geçim Kaynakları Sektörü Müdahalesi