DUYURULAR

MÜLTECİLERLE GÜÇLENEN KENTLER

2009 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yerel yönetimlerin mülteciler alanındaki çalışmalarını desteklemektedir. Mülteciler alanında ulusal mevzuat kapsamındaki haklar ve yükümlülükler, sosyal uyum ve geçim kaynaklarına erişim alanlarında UNHCR ve yerel yönetimler alanında uzman kuruluşların organize ettiği eğitim ve çalıştaylar yanında, UNHCR ve WALD 2017 yılından bu yana il bazında düzenli ve yıllık belediyeler arası koordinasyon toplantıları düzenlemektedir. Bahsi edilen koordinasyon toplatıları, 2018 yılında Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu olarak resmiyete kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Bölgesi’nde 20’den fazla belediyenin imzalamış olduğu bir deklarasyon ile çalışmaların çerçevesi belirlenmiştir. Bu bağlamda, sosyal uyum, geçim kaynaklarına erişim ve sosyal koruma alanlarında belediyelerin mültecilere verdikleri desteklerin altı çizilmiş; yerel yönetimlerin, mülteciler alanında yapılan strateji ve planlama faaliyetlerinin bir parçası olmasının önemi ve belediyelerin bu alanda desteklenmesi ihtiyacı vurgulanmıştır.  

 

2017 ve 2018 yıllarında yapılan çalışmaları takiben UNHCR ve WALD, 6 Kasım 2019 tarihinde, III. Mültecier Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu toplantısını düzenlenmektedir. Göçle Güçlenen Kentler başlığıyla yapılacak toplantının amacı, mülteci durumunun yarattığı olumlu etkiler ve getirdiği zorlukların yerel boyutuna dikkat çekmek ve belediyelerin bu alanda yaptığı çalışmaların sürdürülebilirliğini artırmanın yollarını aramaktır. Bu amaçla panel ve etkileşim toplantıları yapılacaktır.

 

Panellerde, mülteciler alanında belediyeler nezdinde yürütülen çalışmaların kurumsallaşması, mültecilerin anlamlı katılım mekanizmalarının bir parçası olması, 5 yıllık strateji planlarına mültecilere verilecek desteklerin dahil edilmesi ve uzun vadeli kurumsallaşma adımlarının nasıl atılabileceğinin, panelistler tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir.

 

Ayrıca, Türkiye’deki mülteci durumunun bir acil durum olmaktan uzun vadeli planlama ve kaynak sağlanmasını gerektiren ve bu nedenle giderek bir kalkınma meselesine dönüşmesinden yola çıkarak, konuyu yerel yönetimler bakımından ele alınması panellerin diğer bir konusunu oluşturacaktır. Oturumlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren ve önde gelen kalkınma kuruluşlarının yerel yönetimler alanındaki görüş ve önerilerine yer verilecek ve belediyelerin bu konudaki faaliyet ve ihtiyaçları değerlendirilecektir.

 

Programın etkileşim bölümünde belediye temsilcileri, kalkınma kuruluşları, donör kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında kaynaklar, faaliyetler ve iş birliği alanları konusunda bir diyalog ortamı oluşturmak amacıyla muhatapların bir araya gelecekleri bir alan oluşturulacak; kurumların kendi uzmanlık alanları çerçevesinde yereli destekleme, yerel çalışmaların bir parçası olma veya kaynakların harekete geçirilmesi alanlarındaki görüş ve önerilerinin paylaşılması ile kurumlar arasında iletişim kanallarının oluşturulması hedeflenecektir.