HABERLER

IV. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) işbirliği ile 2017 yılından bu yana il bazında düzenli olarak yıllık belediyeler arası koordinasyon toplantıları düzenlemektedir. Bahsi edilen koordinasyon toplantıları, 2018 yılında Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu olarak resmiyete kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Bölgesi'nden 20’den fazla belediyenin imzalamış olduğu bir deklarasyon ile çalışmaların çerçevesi belirlenmiştir.

 

Bu doğrultuda Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı’nın dördüncüsü WALD, UNHCR ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 18 Şubat 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya; Marmara Bölgesi'ndeki tüm büyükşehir ve il belediyeleri, İstanbul'dan 28 ilçe belediyesi, Adana, İzmir, Gaziantep ve Mersin'den 6 belediye, Dışişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, uluslararası kuruluşlar (AB Türkiye Delegasyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı AFD, ECHO, GIZ, ICMPD, IFRC, UNDP, UNFPA, UNICEF), sivil toplum kuruluşları (STK'lar), odalar, üniversiteler ve mülteci toplulukları dahil, yaklaşık 200 temsilci katılım sağladı.

 

Belediyelerin sürdürülebilir mülteci müdahalesi için ihtiyaçlarını vurgulamak ve kalkınma aktörleri ile belediyeler arasındaki iş birliğinin artırılmasını, mültecilerin hizmetlere dahil edilmesi ve bu noktada ortak sorunları ele alarak çözüm bulunmasını amaçlayan toplantıda,

 

- Yerel Yönetimlerin Mülteciler Alanındaki Rolüne Uluslararası Bakış

 

- İstanbul Deklarasyonu ve Atılacak Adımlar

 

- Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler: Yerel Yönetimlerin Mülteciler Alanında Artan Rolü başlıkları ele alındı.

 

Toplantının sunuculuğunu ise WALD Akademi Direktörü Hülya Alper gerçekleştirdi.  Toplantının açılış konuşmacılarından UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli, Koordinasyon Platformu’nun yaptığı çalışmaların önemine değinerek alanında bir ilk olduğunun vurgusunu yaptı. Garelli, “Marmara Bölgesi'nde 700.000'den fazla, İstanbul'da 500.000'den fazla mülteciyi, Koordinasyon Platformu üyeleri hizmetlerine dahil ediyor ve mülteciler alanında küresel düzeyde dayanışma gösteriyor” dedi. “Yerel Yönetimlerin Mülteciler Alanındaki Rolüne Uluslararası Bakış” adlı oturum UNHCR İstanbul Saha Ofis Müdürü Elif Selen Ay moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu oturumda, Türkiye’nin proje ve fon faaliyetlerine değinilirken, küresel çalışmalar da ele alındı.

 

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman moderatörlüğünde ise İstanbul Deklarasyonu ve Atılacak Adımlar değerlendirildi. Deklarasyona, sahadan alınan geridönüşler bağlamında yeniden şekil verileceği bildirildi.

 

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler: Yerel Yönetimlerin Mülteciler Alanında Artan Rolü oturumunda ise fon veren kuruluşlar ve yerelden tecrübeler paylaşıldı.

 

Toplantıda; UNHCR, Küresel Mülteci Mutabakatı için taahhütte bulunmaya ve iyi örnekleri paylaşmaya teşvik etti. Kamu kurumları, uluslararası insani yardım ve kalkınma aktörleri, mültecilerin hizmetlere katılımı konusunda belediyelerin merkezi rolünü vurgu yaptı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından göç ve sosyal uyumda belediyeler arası koordinasyonun tamamlayıcı rolünün altını çizildi. Kalkınma aktörleri tarafından belediyelere sosyal altyapı desteği verilmesi ifade edildi. Uluslararası finansman başvurularında mültecilerin ortak bir bileşen olarak dahil edilmesi de toplantıda öne çıkan konular arasında yer almaktaydı.

 

Toplantının bir sonraki adımı olarak, İstanbul Deklarasyonu’nu belediyelerin değişen ihtiyaçlarına göre tartışmak ve değiştirmek, uluslararası seviyede de tanıtmak ve daha fazla imzacıya ulaşmak amacıyla bir çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmaktadır