IV. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı

18.02.2021 - Başlangıç Saati: 12:00

Forum Hakkında

IV. Mülteciler Alanında Belediye Koordinasyon Platformu Toplantısı

IV. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı’nın 18 Şubat 2021 tarihinde “Kapsayıcılık: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler” temasıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirileceğini bildirmekten mutluluk duymaktayız. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Istanbul Saha Ofisi ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı (WALD) 2017 yılından beri iyi uygulamaları paylaşmak, yerel düzeydeki öncelikleri belirlemek ve belediyelerin mültecileri içeren çalışmalarına yönelik ihtiyaçlarını tartışmak üzere çok sayıda belediyeyi her sene bir araya getirmektedir. Bu sene düzenlenecek olan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de ev sahipleri arasında yer almaktadır.


Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumları, mültecilere kapsamlı destek vermekte ve bu alandaki çalışmalara liderlik etmektedir. Mültecilerin %98’inden fazlasının kentlerde yaşaması dolayısıyla, mültecilerin hizmetlere ve sosyo-ekonomik hayata dahil edilmesi konusunda belediyeler de kilit kuruluşlar arasındadır. Ev sahibi toplumun ve mültecilerin çeşitli ihtiyaçlarına karşılık vermenin yanı sıra, COVID-19 salgını boyunca yaşanan zorluklara ilişkin belediyeler özverili bir şekilde çalışarak mülteciler de dahil olmak üzere hassas durumdaki kişileri desteklemiştir. Bu sene gerçekleşecek toplantımız, belediyelerin söz konusu çabaları ve bu çalışmaların sürdürülebilirliği için daha çok kaynağın nasıl kanalize edilebileceği gibi önem arz eden konuları ele alacaktır.


Toplantı kapsamında; Belediyeler, BM Kuruluşları, Uluslararası Kuruluşlar, Kalkınma Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki sürdürülebilir diyaloğu desteklemek adına; UNHCR, İBB ve WALD olarak Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat (Global Compact on Refugees- GCR) ve Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (Regional Refugee and Resilience Plan- 3RP) çerçevesinde, UNHCR İstanbul Saha Ofisi; devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin mevcut kapasitelerinin desteklenmesi, ev sahibi toplum ve mülteciler arasında sosyal uyumun güçlendirilmesi ve özellikle devlet kurumları ve belediyelerle ortaklık ve koordinasyonun oluşturulması için çalışmalarını yürütmektedir.


Toplantıya ev sahipliği yapacak kurumlara dair bilgilendirmeyi aşağıda dikkatinize sunarız:


Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat (Global Compact on Refugees- GCR) ve Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (Regional Refugee and Resilience Plan- 3RP) çerçevesinde, UNHCR Istanbul Saha Ofisi, devlet kurumları ve yerel yönetimleri mevcut kapasitelerinin desteklenmesi, ev sahibi toplum ve mülteciler arasında sosyal uyumun güçlendirilmesi ve özellikle devlet kurumları ve belediyelerle ortaklık ve koordinasyonun oluşturulması için çalışmalarını yürütmektedir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin en büyük nüfusuna sahip yerel yönetimi olmanın yanı sıra, hizmet ve kurumsal kapasite anlamında dünyanın sayılı metropol belediyelerinden biridir. İstanbul, 510.000’i aşkın mülteci ile dünyadaki en fazla mülteciye ev sahipliği yapan şehirdir. Bu bağlamda İBB kurumsal kapasitesini, her bir bireyin toplumdaki saygınlığını koruyarak, yaşaması ve ev sahibi toplum ile mültecilerin uyumunun barışçıl şekilde sağlanması için harekete geçirmektedir.


Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı (WALD); sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı çözümlerle yerel demokratik yönetişimi destekleyen, yerel yönetimler konusunda uzman ve kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 2017 yılından beri WALD, belediyelerle iş birliğini mültecileri de kapsayacak şekilde genişletmekte olup, UNHCR’ın da desteğiyle Marmara Bölgesi ve İstanbul’da mültecileri, ev sahibi toplumu ve belediyeleri desteklemek amacıyla projeler yürütmektedir.

Program

IV. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı

Tansel Kaya, WALD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Jean-Marie Garelli, UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı

Dr. Şengül Altan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Dr. Yaşar Aksanyar, T.C. İstanbul Vali Yardımcısı

Claire Roberts Lamont, UNHCR Küresel Mülteci Mutabakatı Kapsamında Kamusal Erişim Koordinatörü

Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı

Bülent Özcan, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili

Cemal Baş, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Müdürü

Moderatör: Elif Selen Ay, UNHCR İstanbul Saha Ofis Müdürü

Moderatör: Mehmet Duman, WALD Yönetim Kurulu Başkan

Elif Selen Ay, UNHCR İstanbul Saha Ofis Müdürü

Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediye Başkanı

Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediye Başkanı

Ersin Dağdur, UNDP Belediye Hizmetleri Proje Koordinatörü

Alberto Vega-Exposito, GIZ PEP Program Direktörü

Doç. Dr. Didem Danış, İBB İstanbul Belediyeleri İhtiyaç Analizi Projesi Danışmanı

Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı

Tuncer Dağ, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı

Moderatör: Yavuz Saltık, İBB - Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

Konuşmacılar

Speaker

Dr. Yaşar Aksanyar

T.C. İstanbul Valİ Yardımcısı

Speaker

Dr. Şengül Altan Arslan

İstanbul Büyükşehİr Beledİyesİ Genel Sekreter Yardımcısı

Speaker

Jean-Marie Garelli

UNHCR Türkİye, Temsİlcİ Yardımcısı

Speaker

Tansel Kaya

WALD Yönetİm Kurulu Başkan Yardımcısı

Speaker

Elif Selen Ay

UNHCR İstanbul Saha Ofİs Müdürü

Speaker

Claire Roberts Lamont

UNHCR, KÜRESEL MÜLTECİ MUTABAKATI KAPSAMINDA KAMUSAL ERİŞİM KOORDİNATÖRÜ

Speaker

Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, UYUM VE İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANI

Speaker

Bülent Özcan

T.C. Dış İşlerİ Bakanlığı, AB Başkanlığı, Malİ İşbİrlİğİ ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekİlİ

Speaker

Cemal Baş

Türkİye Beledİyeler Bİrlİğİ Proje ve Fİnansman Müdürü

Speaker

Mehmet Duman

WALD Yönetİm Kurulu Başkanı

Speaker

Kemal Deniz Bozkurt

Esenyurt Beledİye Başkanı

Speaker

Av. Abdurrahman Dursun

Sultangazİ Beledİye Başkanı

Speaker

Yavuz Saltık

İBB Sosyal Hİzmetler Daİre Başkanı

Speaker

Alberto Vega-Exposito

GIZ PEP PROGRAM DİREKTÖRÜ

Speaker

Ersin Dağdur

UNDP Beledİye Hİzmetlerİ Proje Koordİnatörü

Speaker

Doç. Dr. Didem Danış

İBB, İstanbul Beledİyelerİ İhtİyaç Analİzİ Projesİ Danışmanı

Speaker

Oktay Yılmaz

Yıldırım Beledİye Başkanı

Speaker

Tuncer Dağ

Esenyurt Kent Konseyİ Başkanı