Koordinasyon Platformu Nedir?

  • Anasayfa
  • Koordinasyon Platformu Nedir?

Koordinasyon Platformu Nedir?

21 Aralık 2017 ve 16 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Çalıştayları sonucunda yayınlanan deklarasyon ve kabul edilen ilkeler çerçevesinde; mülteciler alanında sunulan sosyal uyum ve sosyal koruma hizmetlerinin yerel yönetimler arasında daha koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulmuş bir platformdur.

Bu bakımdan Koordinasyon Platformu mültecilerin sosyal uyum süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi noktasında yerel yönetimlerin tamamlayıcı bir rol üstlendiğine dikkat çekmekte ve mültecilerin insan onuruna yaraşan bir şekilde ülkemizde bulunmaları için yerel yönetimler aracılığıyla ulusal ve yerel mevzuatlar dahilinde stratejiler geliştirilmesini desteklemektedir.

Platformun kuruluş amacı; Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mültecilerin hak ve hizmetlerden yararlanmaları, mültecilerin geçim kaynaklarına erişimleri ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için geliştirilen strateji ve politikalar ile bu doğrultuda yapılan çalışmalara imkânlar dâhilinde destek vermektir. 

Uzun vadede platformun hedefi; Sürdürülebilir çözümler üretilmesi için, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve mültecilerin desteklenmesi alanında önemli rol oynayan tüm kuruluşların geniş katılım ve işbirliği ile çalışmanın değeri çerçevesinde kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin koordinasyon içerisinde çalışmalarının verimli sonuçlar doğurmasını sağlamaktır.

Ayrıca geçim kaynakları alanında, Türkiye’deki ekonomik denge ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, mültecilerin sürdürülebilir bir şekilde kendi kendilerine yeterlilikleri ve toplum hayatına katkıda bulunmalarını desteklemek üzere istihdam olanaklarına erişimlerinin, iş hayatına katılımları konusundaki hak ve yükümlülüklerine dair bilgilendirilmelerinin ve beceri geliştirme ile eğitim olanaklarından yararlanmalarının yüksek önemine vurgu yapmaktadır.