İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

  • Anasayfa
  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
18Ekim

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,

İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu beyannameyi daima göz önünde tutarak öğretim ve eğitim yoluyla bu haklar ve hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe artan milli ve milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat üye devletler ahalisi gerekse bu devletlerin idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret etmeleri amacıyla bütün halklar ve milletler için ulaşılacak ortak ideal olarak işbu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilan eder.

Dosyayı Buradan İndirebilirsiniz

Dosya Adı
: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Dosya Boyutu
: 148,66 KB