Geçim Kaynakları Projesi

Geçim Kaynakları Projesi
30Ekim

Geçim Kaynakları Projesi

İstihdam Olanakları;

Mültecilerin istihdam olanaklarının arttırılması, geçimlerini sağlayabilmelerine destek olunması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi, iş gücü piyasasına uyumlarının artırılması amacıyla; Sosyal Koruma Masalarımızda düzenli olarak seminerler düzenlenmekte ve iş bulma süreçlerinde çeşitli kurumlar ile işbirlikleri gerçekleştirilmektedir.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) 2017 yılı itibari ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü (UNHCR) ile birlikte Sosyal Uyum, Sosyal Koruma, Geçim Kaynaklarına Erişim ve Ruhsatlandırma Projelerini yürütmektedir. Pendik Belediyesi’nin de içinde olduğu 11 İlçe Belediyesi (Pendik, Sancaktepe, Ümraniye, Maltepe, Kâğıthane, Sultangazi, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü İlçe Belediyeleri) ile yapmış olduğu İşbirliği Protokolleri kapsamında işbirliği yaptığı belediyeler bünyesinde kurulan Mülteci Destek Masaları ile mültecilerin bilgiye doğru kaynaktan ulaşmalarını sağlamayı, söz konusu merkezler aracılığıyla mültecilerin sosyal haklarına erişimlerini kolaylaştırmayı, mültecilerin yerel yönetimlerin kent meclislerinde temsil edilmelerini sağlamayı, ev sahibi topluluk ile mülteciler arasında sosyal uyumu sağlamayı amaçlamaktadır.

WALD'ın faaliyet gösterdiği ilçelerde yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşları ile düzenli olarak yapılan koordinasyon toplantılarında yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından, “mültecilerin sahibi oldukları kayıt dışı ticari faaliyet gösteren küçük-orta ölçekli işletmelerin, çok büyük bir kayıt dışı ekonomi oluşturarak vergi kabına neden olması, denetim dışı çalışan işyerlerinin başta hijyen olmak üzere gerekli standartların çok uzağında olması, bu tür işletmeleri çalıştıran mültecilerin vergi-sigorta-stopaj gibi zorunlu giderlerinin olmaması nedeniyle yarattıkları haksız rekabet ortamına ev sahibi topluluk tarafından gösterilen tepkilerin artmasından duyulan endişelerin” dile getirilmesi üzerine, UNHCR’ın fon sağlayıcılığı ile 2018 yılı Aralık ayında Sultangazi İlçesi pilot bölge seçilerek mülteciler tarafından kayıt dışı olarak çalıştırılan işyerlerinin, belediyeler ile işbirliği yapılarak ruhsatlandırılması çalışmalarına başlanmıştır.

2018 yılı Aralık ayında pilot ilçe seçilen Sultangazi’de kayıt dışı çalışan 5 işyeri sahibinin çalışma izinleri ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları alınmış, 2019 yılında da devam eden çalışmalarımız kapsamında Sultangazi, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Kâğıthane ilçelerinde 800’ün üzerinde işyeri ziyaret edilerek, 46 işyeri sahibinin çalışma izinleri ve İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları alınmıştır.

Ruhsatlandırma çalışmalarında biri Avrupa biri Anadolu Yakasında olmak üzere 2 mobil ekip görev yamakta olup her mobil ekipte bir sosyal çalışmacı bir muhasebeci ve bir tercüman görev almaktadır.

Bu ekipler faaliyet gösterdikleri ilçe belediyelerinin ruhsat denetim müdürlükleri ve zabıta müdürlükleri tarafından daha önce kayıt dışı çalıştıkları tespit edilmiş olan işyerlerini, ilgili müdürlüklerden görevlendirilen belediye görevlileri ile ziyaret ederek, işyerleri sahiplerini proje hakkında bilgilendirmekte ve ruhsat almaya elverişli işletme sahiplerine gerekli belgeleri açıklamaktadırlar.

Projeye katılmak isteyen ve işletmesi ruhsat almaya uygun olan işyeri sahiplerinin tarafımızca, vergi açılışları yapılarak vergi levhaları alınmakta, ilgili meslek odası kayıtları yapılmakta, çalışma izni başvuruları yapılmakta, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat başvurusunun yapılmakta ve bunlara ilişkin tüm harç ve masraflar proje bütçesinden karşılanmaktadır.

Ayrıca işyerlerini, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak kayıt altına aldıran işletme sahiplerine vergi mükellefi olmanın yasal yükümlülükleri de tarafımızca Türkçe ve Arapça olarak açıklanmakta, buna ilişkin olarak tüm faydalanıcılarımız yazılı olarak bilgilendirilmektedir.

2020 yılında da Geçim Kaynaklarına Erişim ve Ruhsatlandırma Pojesi’ne ilişkin çalışmaların geliştirilerek İşbirliği Protokolü bulunan 11 ilçe belediyesi ile koordineli olarak ruhsatlandırma çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.