Mechelen Şehirler ve Göç Deklarasyonu

  • Anasayfa
  • Mechelen Şehirler ve Göç Deklarasyonu
Mechelen Şehirler ve Göç Deklarasyonu
21Ocak

Mechelen Şehirler ve Göç Deklarasyonu

“Şehirler ve Göç Küresel Konferansı” 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Belçika Hükümeti ve Mechelen Belediyesi ev sahipliğinde Lamot Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Eylül 2016’da  düzenlenen, Mülteciler ve Göçmenler Zirvesi’nde 193 üyenin katılımıyla “New York Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu” imzalanmıştır. New York Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu’nda ortaya koyulan taahhütlerin ve Yeni Kentsel Gündem’in ulusal çapta uygulanmasını ve yerel yönetimlerin bu konudaki çabalarına katkıda bulunacağını öngören konferansa; Avrupa, Kuzey, Orta ve Güney Amerika, Asya ve Afrika’nın 50 ülkesinden 150’den fazla yerel yönetim, BM örgütleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılmışlardır. 

Konferans; şehirleri ve mekânları kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir hale getirmeyi refere eden 11. Hedef başta olmak üzere 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasına katkıda bulunmak için uluslararası göçün ve sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutları ile tartışılmasına imkân veren bir ortam oluşturmuştur. Ayrıca, göç kavramının yerel ve bölgesel yönetimlerin perspektifinden konuşulmasına ve değerlendirilmesine pozitif bir katkı sağlamıştır. Konferansın en büyük çıktısı yerel ve bölgesel yönetimlerin belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri tarafından geliştirilecek olan “Mechelen Göç Deklarasyonu” olmuştur. Programa katılan yerel yönetimler özellikle de kapsayıcı büyüme için göç politikalarını ve daha fazla çeşitliliği ifade eden kentsel yönetişimin yenilikçi ve etkili yaklaşımları vesilesi ile Deklarasyonu’nun hazırlanmasına önemli katkılar sunmuşlardır.

Mechelen Şehirler ve Göç Deklarasyonu

Dosya İndir